Nog verkar det som ett mysterium att
Sverigedemokraterna fick så många röster i senaste valet och att
antalet som sympatiserar med partiet ser ut att ha ökat efter valet.
Med de företrädare som partiet har så borde rimligen andelen som
stödjer partiet minska. Har man företrädare som hotar med järnrör,
som uttalar sig både ointelligent och otrevligt och som till och med
avslöjas med rena lögner så borde rimligen många väljarna dra
öronen åt sig. Få skulle, tror jag, på allvar vilja att dessa
personer leder vårt land.

Anledningen till att de fortfarande har
så stort stöd tror jag beror på att man inte bryr sig om
företrädarna utan att man röstar på den ideologi som partiet
företräder och som rasism och invandringsfientlighet är en
konsekvens av. Det som jag tror attraherar människor att rösta på
partiet handlar om vår rädsla för förändring och drömmen om
något ursprungligt och tryggt. En utopisk värld som aldrig funnits
och som vi därför aldrig kan hitta tillbaka till. Många upplever
sig som utanför och otrygga i samhället idag och tror att lösningen
på detta är att hitta tillbaka till något där de blir sedda,
uppskattade och omtyckta. Ett sådant samhälle består bara av
personer som är lika och som ”förstår” varandra, det vill säga
inga som är ”annorlunda”. Förändring innebär det motsatta för
dessa männiksor, de hamnar än mer utanför.

Man bryr sig därför inte om
företrädarna utan röstar på ideologin. Andra partier försöker
nu närma sig Sverigedemokraternas invandringspolitik för att öka
sin popularitet i opinionen. Men dessa förstår inte att
invandringspolitiken bara är en del i något större för SD:s
väljare, invandringspolitiken är ett medel för att uppnå ett
annat samhälle. Därför tror jag att SD kommer att vara en central
del i svensk politik under en lång tid eftersom europa och Sverige
står inför stora förändringar framöver.

Hotet mot SD i framtiden tror jag
främst kommer innifrån genom att man försöker anpassa sig till de
mer etablerade partierna för att därigenom försöka växa ännu
mer. Då tror jag att deras kärnväljare överger partiet och man
får svårt att ta nya från de övriga partierna. Hotet utifrån är
att de etablerade partierna börjar ta de som upplever sig stå
utanför i samhället på större allvar. Att man inte längre
hänvisar en så stora väljargrupp att se SD som det sista
halmstrået att hålla sig i.

Leave a Reply