Det
är lätt att förlöjliga sig över Malmö FF för att de förlorade
med 8-0 mot Real Madrid i Champions league i onsdags. Och
förlöjligade har de blivit, framförallt i den spanska pressen. Och
visst, 8-0 kan framstå som rätt pinsamma siffror men dock inte så
förvånande om man betänker de olika förutsättningar som
klubbarna verkar under.

Malmö
FF är Sveriges idag absolut rikaste fotbollsklubb med en omsättning
under 2014 på 385 miljoner kronor. En mer än fördubbling i
jämförelse med åren innan på grund av att man kvalificerat sig
till Champion League. En stor summa med svenska mått mätt. Men Real
Madrids hade under 2014 en omsättning på 5,2 miljarder kronor! Med
dessa olika ekonomiska förutsättnignar så bör skillnaden kanske
vara i storleksordningen 8-0. Förhoppningen har varit att Malmö
genom att man lyckats kvala in till Champions league ska närma sig
de största europeiska klubbarna men detta kommer självklart aldrig
att kunna ske. Malmö kommer aldrig att få en ekonomi som gör att
man kan köpa in toppspelare eller för den delen kunna behålla egna
spelare som blir riktigt bra. Därför kommer aldrig småklubbarna
från Sverige att kunna konkurera med multiföretagen ute i Europa.
Svenska fotbollsklubbar bör jämföras med varandra, då kan vi
behålla en illusion om att dessa är intressanta. När de ger sig ut
i Europa blir vi smärtsamt medvetna om att de reela skilnaderna i
ekonomi även speglas på planen. Med detta i medvetandet blir det
larvigt att förlöjliga sig över resultatet.

Leave a Reply