enskilda personer idag väcker så heta känslor som denne Donald
Trump, och detta utan att han egentligen gjort eller gör något.
Visst, han kandiderar till ett centralt ämbete i USA och visst, han
framför åsikter som väcker uppmärksamhet, men han har defacto
inte startat något krig, dödat några barn eller näckat under
pausunderhållningen i Super Bowl. Det han gjort (och gör) är att
uttrycka det som många av hans amerikanska landsmän egentligen
tycker och tänker.

Det
han säger framstår ofta som kontroversiellt, men inte för att
detta i sig är så kontroversiellt – många tycker och tänker ju
uppenbarligen som honom, utan för att dessa tankar och idéer inte
bör uttryckas offentligt, de anses inte som rumsrena så att säga.

De
övriga presidentkandidaterna kanske tycker och tänker som Donald
men de försöker uttrycka sig på ett sätt som de tror att de kan
vinna väljare på. De är mer planerade och slipade. Vad som rör
sig i deras huvuden vet vi mindre om. Deras framträdande är
produkter som formats av hela team av rådgivare och strateger.

Därför
ser jag Donald Trump som ett både uppfriskande och ärligare
alternativ, även om jag i sak inte håller med honom i mycket. Jag
tror nämligen att vi alla har tankar och idéer som inte tål dagens
ljus, vilket självfallet även gäller de övriga
presidentkandidaterna, men ju mer spontan en person är till sitt
sätt och desto fler tokigheter som denne häver ur sig, desto mer
tror jag att denne delar med sig av sin inre “tokiga”
tankevärld. Självscensuren hinner inte gripa in eller alternativt,
är satt ur spel. Ju tystare en person är och ju mer genomtänkt det
denne säger är, desto mindre får vi veta om dennes inre “tokiga”
tankevärld. Detta leder till min slutsats att vi i större
utsträckning vet var vi har Donald vilket ger de amerikanska
medborgarna ett mer ärligt alternativ att ta ställning till.

Nu
framför Donald dessutom åsikter som många amerikaner delar,
förmodligen tillräckligt många för att han kan komma i närheten
av att få iklä sig presidentämbetet. Om så skulle bli fallet så
kommer USA förmodligen att förändras, både inrikespolitiskt och
utrikespolitiskt, på ett sätt som vi som inte delar hans världsbild
inte kommer att gilla. Men det är är inte Donald Trump vi ska vara
rädda för utan alla de amerikaner på vilkas axlar han står på.
Donald, han vill bara bli sedd och bekräftad. Precis som vilket barn
som helst.

Leave a Reply