Stockholm
har en stad och/eller en kommun. Även Göteborg, eller är det Göte
Borg, har en kommun. De flesta av landets övriga kommuner ägs av
sina medborgare. Min fråga handlar naturligtvis om att det heter
Stockholms
kommun/stad och Göteborgs
kommun, inte Stockholm kommun/stad eller Göteborg kommun vilket är
mer logiskt om man inte menar att Stockholm och Götebord (eller Göte
Borg) är subjekt och därmed äger var sin kommun.

Leave a Reply