Jag
undrar hur facket inom försvaret skulle resonera om Sverige hamnar i
en konfliktsituation. Eftersom vi idag har en yrkesarmé, det vill
säga att vi bara har soldater som har vanliga anställningsavtal, är
en stor del av dessa soldater medlemmar av facket (utgår jag ifrån,
har inte kollat detta dock). Min fråga blir då hur facket skulle
reagera om dess medlemmar riskerar att skickas ut på arbete där det
finns en uppenbar risk att de blir skadade eller dödade. Kommer
facket att protestera eller ta ut sina medlemmar i strejk? Inom andra
områden skulle detta vara en självklarhet, det vill säga att
facket skulle värna om medlemmarnas liv och hälsa. Inom försvaret
blir det lite mer komplicerat. Att vara anställd här innebär att
man riskerar att bli dödad i sitt arbete. Egentligen inte så svårt
att förstå varför försvaret har problem att rekrytera personal.

Leave a Reply