Val
och opinionsundersökningar, en favorit i repris. Inför den kommande
folkomröstningen i Storbritannien om fortsatt medlemsskap i EU så
haglar opinionsundersökningarna tätt. I går (12 juni) kunde man
läsa om två som bedömde opinionen i landet totalt olika. En
undersökning som publicerades i tidningen The Independent visade att
55 procent av britterna kommer att rösta för att landet ska lämna
EU, de övriga 45 procenten kommer att rösta för att landet ska
stanna kvar. Samtidigt visade dock resultatet från en
opinionsundersökning som publicerades i tidningen The Observer att
44 procent av britterna kommer att rösta för att vara kvar och 42
procent för att gå ur.

Dessa
motsägelsefulla resultat tas på största allvar, inte minst i
svensk media. Olika tidningar och tv-nyhetsprogram har dock valt att
fokusera på bara den ena av opinionsundersökningarna. Bland annat
Aftonbladet fokuserade på den förstnämnda medan Svt fokuserade på
den andra. Ingen diskuterar dock värdet av dessa
opinionsundersökningar rent generellt eller det problem som ändå
måste sägas föreligga när två undersökningar som publiceras
samma dag visar på så olika resultat. Opinionsundersökningar i
Storbritannien är även sedan tidigare kända för att vara
notoriskt opålitliga.

Spelbolagen
däremot tror att medborgarna kommer att rösta på
stannakvar-alternativet. I dag lämnar spelbolaget Ladbrock oddset
1,44 för ett stannakvar-resultat medans man får oddset 2,75 om man
spelar på ett lämna-resultat. För någon vecka sedan bedömde
spelbolagen att chansen för ett stannakvar-resultat var 70 procent.

Även
om jag inte sympatiserar med spelbolagens verskamhet rent generellt
så tror jag att de är bättre på att predicera resultat än vad
opinionsinstituten är eftersom spelbolagen har mest att förlora på
att ha fel. För opinionsinstituten spelar slutresultatet ingen
större roll. De kan alltid hävda att opinionen svängde på slutet
om deras resultat inte stämmer överens med det faktiska
valresultatet. Det går ju aldrig att utvärdera hur pass “rätt”
man haft eftersom det inte finns något facit för hur opinionen
faktiskt såg ut under perioden som opinionsundersökningen
genomfördes. Detta ämne har jag berört i flera inlägg under
rubriken “Om opinion och spekulation” och som jag skrivit
om i flera av inläggen så tror jag att den uppsjö av
opinionsundersökningar som görs och publiceras, framförallt i
samband med olika val, främst kan förklaras utifrån två aspekter.

Dels
den rent ekonomisk aspekten, media vill ha enkla och billiga
“nyheter” vilket opinionsundersökningar kan sägas vara
och opinionsinstituten har hittat en mycket lönsam kassako. Eftersom det sedan inte spelar så stor roll hur resultaten ser ut så satsar opinionsinstituten lite resurser på undersökningarna och får då resultat därefter. Den
andra aspekten handlar om manipulation av opinionen. Olika intressen
är med och beställer och skräddarsyr opinionsundersökningar för
att få fram vissa resultat för att försöker styra opinionen.

Spelbolagen
däremot har bara ett enkelt intresse, att göra så korrekta
bedömningar av opinionen som möjligt för att tjänsa så mycket
pengar som möjligt. Misslyckas de så kan det bli mycket kostsamt.
Därför tror jag att de anstränger sig för att göra de bästa
bedömningarna, de har ingen “hidden agenda”, och kanske
har de även de bästa verktygen för att göra detta. Utifrån deras
prognoser tror jag därför att Storbritannien kommer att stanna kvar
inom EU.

Leave a Reply