Åter
igen har det hänt. Ännu ett mord på en kvinna utfört av en man
som anser sig ha rätt att bestämma över och kontrollera henne på
grund av att mannen har, har haft eller anser sig ha eller ha haft en
relation till kvinnan. Jag tänker här på mordet på Lotta som
begicks för ett par veckor sedan av Martin Jonsson. Genom de
detaljer som framkommit i media om mordet framstår detta som ett
särskilt vidrigt brott och ett mord som rimligtvis borde gått att
förhindra.

Mördaren
var sedan tidigare välkänd av polis och rättsväsende och har
blivit dömd vid ett flertal tillfällen för grova våldsbrott,
bland annat ett med dödlig utgång och ett flertal fall av
misshandel av kvinnor. Enligt pressen så har personal som nyligen
arbetat med honom på en anstalt bedömt han som mycket farlig och
att han troligen skulle fortsätta begå våldsbrott om han släptes
ut. Tyvärr fick de rätt… Och rättsväsendet har ingen möjlighet
att hålla dessa farliga personer inspärrade om de inte har fått en
vårdpåföljd, vilket få personer döms till idag. Det är bara att
vänta på att de begår ett mord för att få möjlighet att
inkapasitera dem fram tills de blivit ofarliga. Är verkligen detta
rimligt? Offren och anhöriga tycker nog inte det…

Denna
typ av mord utgör fortfarande, 2016, en relativt stor andel av
morden i Sverige, även om antalet sjunkit de senaste åren. Under de
senaste sex åren har enligt Brå i genomsnitt 13 kvinnor mördats
varje år av män de har eller har haft relation med. Detta är
nästan vart femte mord som begås i landet. Nära hälften av dessa
mord har föregåtts av en polisanmälan, oftast om misshandel eller
hot. Detta innebär att det kring en stor andel av de kvinnor som
blivit mördade funnits en känd hotbild hos polisen. De övriga
morden har förmodligen inte heller kommit som en blixt från klar
himmel för de sociala myndigheterna eller den övriga omgivningen.

Under
de senaste åren har våldet mot kvinnor uppmärksammats relativt
mycket, till stor del, tror jag, genom medias försorg. Men
fortfarande begås alla dessa mord, för att inte tala om allt övrigt
våld som begås mot denna samhällsgrupp (kvinnor).

Men
samhället och polisen borde kunna göra mycket mer för att minska
problemet. Det handlar ju till stor del om brott mot personer med en
känd hotbild och om gärningsmän som samhället känner till.

Och
det är ju inte bara den slagne som är offer utan ofta finns det
barn med i bilden. Barn som tvingas leva i en miljö präglad av våld
och missbruk och som kommer att växa upp och få olika typer av
problem, kanske till och med bli nästa generations våldsutövare.
Så att satsa pengar mot detta problem innebär att vi kan förhindra
våld och lidande idag och även troligtvis förhindra våld och
lidande i framtiden. Jag har skrivit om detta tidigare här på min
blogg under rubriken “Om brott och kriminalpolitik”. Där
har jag bland annat föreslagit åtgärder för att föhindra denna
typ av brott, bland annat att samhället tar över ansvaret för
kvinnans säkerhet på ett tydligare sätt när de blivit hotade. Jag
återkommer med mer tankar i fråga längre fram.

Leave a Reply