Under
denna rubrik ska jag beskriva några levnadsregler som jag försöker
följa. Mina levnadsregler kan
förefalla vara enkla i teorien men kan vara svåra att följa i
praktiken. Jag tycker dock att dessa är värda att sträva mot. Det
som är gemensamt för mina levnadsregler är att de handlar om hur
jag försöker bli bättre på att fokusera min begränsade energi och tid
på det som är viktigt för mig i mitt liv.

Leave a Reply