Alla
mår vi bättre av att försöka se det positiva i tillvaron, även
när livet består av motgångar och bekymmer. Detta kan låta
flåshurtigt, som i den klassiska klyscha, “Don’t worry, be
happy”, men är ack så sant. Jag menar nu inte att vi alla ska
gå omkring och missionera glädjens och kärlekens budskap, de som
missionerar är ofta både självupptagna och olyckliga, utan bara
att vi ska försöka se något positivt även i det som kan verka
negativt – enbart för vår egen skull. Sisifys-legenden tycker jag
illustrerar detta på ett klokt sätt; man är en förlorare när man
känner sig som en förlorare och följaktligen, man är en vinnare
när man känner sig som en (se vidare i mina inlägg “Sisyfos”
och “Drömmar” under fliken Livet
och döden
här i min
blogg). Man kan påverka sin inställning till saker och ting även om
man inte kan påverka de faktiska förhållandena man lever under.
Den som mår dåligt av att gräva ner sig i sina problem är man
själv. Att se något positivt i något som kan uppfattas som
negativt behöver inte betyda att man tycker om den faktiska
situationen man befinner sig i. Kan man inte påverka det faktiska
förhållandet kan man dock alltid hitta något intressant eller
positivt i det oundvikliga. Jag är till exempel indragen i en
rättstvist som tar mycket tid och energi. Jag hade gärna varit utan
denna men kan nu inte göra något åt detta faktum. Jag försöker
dock att använda denna erfarenhet till att lära mig mer om hur
rättsvårdande myndigheter fungerar, hur ett tvistemål i
Tingsrätten går till, hur svårt det kan vara att avhysa en
andrahandshyresgäst som vägrar flytta ut och så vidare… Genom
denna inställning känns inte processen jag tvingas genomgå lika
jobbig. Man kan även lära sig om sig själv genom att analysera och
fundera över hur man reagerar i olika situationer.

Att
se positivt på tillvaron kan även spilla över på omgivningen. Om
jag kommer hem efter jobbet och säger “fy vad jag är trött”
eller “fy vilket dåligt väder” till sin familj sänder
jag ut en negativ stämning som riskerar att påverka dem resten av
kvällen. Om jag i stället inleder med att säga “vad kul att
komma hem till er” eller “vad bra att det regnar, nu växer
grönsakerna” så sprider jag en positiv stämning som kommer
att sprida sig som ringar på vattnet. Men här gäller det såklart
att man menar det man säger, men det går alltid att hitta något
positivt om i princip alla situationer om man anstränger sig lite.
Om man försöker tillräckligt länge så kommer man automatiskt att
se det positiva före allt det nattsvarta. På samma sätt så
påverkas barn på ett positivt sätt av att få höra att man som
förälder tycker det ska bli kul och spännande att få gå och
titta på uppspelningar och framträdanden i jämförelse med om
barnet får höra att föräldrarna tycker det är jobbigt och
besvärligt med alla dessa evenemang som de tycker sig tvingade att
delta i när de har så mycket annat viktigt att syssla med.

Men
som sagt, den som tjänar på att se det positiva och ljusa i
tillvaron är primärt man själv, den som lider av att man gräver
ner sig i bekymmer är även detta man själv. Sekundärt påverkas
dock även omgivning genom min inställning till livet.

Leave a Reply