Att
berusa sig med alkohol innebär att man frivilligt försätter sig i
ett tillstånd av vansinne. Man blir “dummare” och dessutom
oerhört egofixerad och egocentrisk och ser bara sitt eget smala och
förvrängda perspektiv av tillvaron. Man slutar lyssna och bry sig
om andra och försöker pådyvla omgivningen sina problem och sin
ofta upplevda egna förträfflighet. Detta blir mycket påfrestande
och tråkigt för omgivningen att lyssna till och slutar dessutom
ofta med att man dagen efter vaknar upp med ett dåligt samvete och
skamkänslor över vad man sagt och gjort kvällen innan. Förutom
detta så mår man även rent fysiskt dåligt “dagen efter”.
Detta sammantaget innebär att man förstör flera dagar av sin
dyrbara tid med en “rolig” kväll. Förutom dessa aspekter
av “fyllan” så har vi även alla andra kända negativa
konsekvenser såsom en ökad olycksrisk, risken för våld – både
att man själv blir våldsam eller att man kan bli misshandlad och
en ökad risk för ett antal sjukdomar – bland annat cancer.

Med
tanke på alla uppenbara nackdelar, både på kort och lång sikt,
som finns med att dricka alkohol så framstår det som ett mysterium
att vi fortsätter att dricka och förgifta oss med denna substans
frivilligt. En viktig förklaring till att vi ändå gör detta är
att vi kan använda drogen till att regrediera oss tillbaka till
barndomen och till de olösta behov som vi då inte fick
tillfredsställda.

Att
berusa sig innebär att vi försvagar den så kallade
“jag-strukturen” som i normala fall kontrollerar och
förhindrar att vi agerar ohämmat utifrån våra inre impulser.
Försvagar vi denna “kontrollant” så “kommer vi ut”
så som vi egentligen är, egocentriska, arga, ledsna, törstande
efter kärlek och omvårdnad eller något annat. Det vill säga
uttryck för de behov vi inte fick tillgodosedda när vi var små
barn. När man berusar sig så kan man släppa ut lite av dessa
uppdämda känslor. En del människor har mycket otillfredsställda
känslor och behov i sina bagage. Om bagaget är för tungt att bära
så måste det lättas på med jämna mellanrum. En del gör detta
genom att släppa på de spärrar som vanligtvis håller tillbaka
“utsläppen” med hjälp av alkoholrus.

Detta
tror jag är en viktig förklaringen till varför alkohol har en så
viktig roll i de flesta av jordens kulturer. I stora delar av världen
har man till och med gjort alkoholen och dess förgiftningssymtom
till något mytomspunnet och finkulturellt. Vi försöker göra om
fyllan till något fint och exklusivt genom att vi blir “experter”
på dryckerna, drycker som ibland kostar en förmögenhet att köpa
och dricka och som nästan ges magiska egenskaper, drycker som det
växt upp kulturer kring som förmedlas genom litteratur, film och
Tv. Allt detta för att vi ska kunna dricka utan att behöva jämföra
oss med “alkisen på parkbänken”.

För
den aspirerande medelklassen blir anammande av denna alkoholkultur
även en statusmarkör och ett sätt att försöka närma sig och bli
lika “fina” som överklassen. De sistnämnda har dock fått
sin kulturella “förfining”, den som medelklassen aspirerar
på, med fostervattnet och befinner sig därför alltid på ett helt
eget och för medelklassen ouppnåeligt plan.

Min
fjärde regel är alltså att undvika berusning med alkohol (och med
andra droger som påverkar vårt psyke). Har du en tung ryggsäck som
behöver lättas på ibland, prova samtalsterapi. Där kan du, med
lite mer ansträngning, få en mer beständig lättnad som hjälper
dig att leva ett rikare liv. Man äter och dricker även alltid för
sin egen skull! När våra orala intag börjar bli något annat, när
vi pratar om detta på ett “upphöjt” och finkulturellt
sätt med en egen vokabulär används konsumtionen till att försöka
förhöja statusen hos den som “förstår” värdet av
produkten och kan dechiffrera jargongen. Gå inte i denna fälla,
slösa inte bort din tid på sådan bullshit.

En
fråga du alltid bör ställa sig när det gäller alkoholhaltiga
drycker är om du skulle dricka vinet, ölet eller vad det nu är för
alkoholdryck du dricker, om drycken inte innehöll alkohol?

Leave a Reply