Diskussioner
om invandrare och brott är en het potatis. Att invandrare generellt
sett är överreptresenterade i brottsstatistiken råder det inget
tvivel om. Detta förklaras på olika sätt. Inom vissa kretsar vill
man se det som att personer från vissa kulturer är mer benägna att
begå brott, andra pratar om olika genetiska dispositioner. Dessa
resonemang är relativt lägg att punktera med teori och emperi. Det
mesta av invandrarnas överrepresentationen i brottsstatistiken kan
förklaras av socioekonomiska faktorer, invandrare är helt enkelt
fattigare vilket i sig förklarar en stor del av
överreptresentationen i brottslighet. I DN debatt den 27 april
(2016) resonerar kriminologen Jerzy Sarnetski om detta. Oavsett
förklaring till invandrarnas högre brottstal så påverkar dock detta
inte den totala brottsligheten i Sverige speciellt mycket.

Det
finns dock en folkgrupp vars överrepresentation i brottsstatistiken
påverkar den totala brottsnivån väsentligt. Detta är män. Män,
oavsett vilka länder eller kulturer de kommer från är kraftigt
överrepresenterade i brottsstatistiken, när man jämför med
kvinnor. Män står för ca 80 procent av alla brott och vid de lite
grövre brotten är männens andel ännu högre. Denna
överrepresentation är betydligt mer intressant och relevant än
invandrarnas överrepresentation.

Leave a Reply