Något
som slog mig vid mitt besök i USA i somras, var att jag där inte
såg någon reklam för spel eller dobbel på tv. Här i Sverige är
det fortfarande otroligt mycket sådan reklam, på både tv, i
tidningar och på nätet. Jag får till och med intrycket att denna
typ av reklam ökar och tar allt större plats i dessa forum. Det
handlar inte bara om reklam utan även om att man skriver i vanliga
artiklar om att x har vunnit y antal miljoner på z-spelet – den
bästa reklamen och man undrar ju om tidningarna skriver denna typ av
artiklar gratis… Jag har tidigare på detta forum skrivit flera
inlägg om denna spelreklam.

Det
intressanta frågan här är varför denna typ av reklam inte verkar
förekomma i USA. Handlar det om lagstiftningen eller något annat?
En hypotes är att man i USA tror mer på sina möjligheter att skapa
sig en god framtid om man lägger manken till och då inte ser spel
och dobbel som en lösning i lika stor utsträckning för att uppnå
en god ekonomisk standard som vi verkar göra i Sverige. Man är mer
inriktad på att jobba hårt och inte få något gratis. I Sverige
har vi kanske i större utsträckning varit vana vid att bli
omhändertagna av staten, vi har klarat oss även om vi inte varit
beredda att arbeta så hårt. Vi har många semesterdagar, kan vara
sjukskrivna (även om villkoret för detta försämrats under åren),
kan vabba och vara föräldralediga osv. Sådant som anses som lyx i
USA. Nu börjar vi skönja sämre tider, bidragsnivåer sänks,
arbetslösheten ökar och arbetslöshetsersättningen sjunker, högre
tröskel för sjukbidrag, dyrare sjukvård och löneökningarna för
de som arbetet minskar. Eftersom vi inte är vana i detta land att
behöva anstränga oss och ta skitjobb så försöker vi hitta
alternativ till detta för att upprätthålla en hög standard. Spel
och dobbel och att satsa pengar i fonder och på börsen är några
av de sätt vi nu sätter vår tillit till. Men förr eller senare så
måste nog även vi svenskar inse att vi är beroende av att
producera varor här i landet och därför måste göra oss
konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden med allt vad detta
innebär. Vi måste förmodligen sluta drömma och inse att Sverige
och vi svenskar inte har någon egen gräddfil av välstånd att åka
i för all framtid.

Leave a Reply