Nu
är höstsäsongen 2016 över. Idag cyklade jag för sista gången
detta år till mitt arbete. Under hösten hade jag som mål att cykla
70 dagar till jobbet. Detta lyckades jag dock inte uppnå på grund
av sjukdom, VAB och ett antal konserter och uppvisningar i december.
Jag uppnådde 66 dagar vilket blev 270 mil. Under 2016 cyklade jag
totalt 151 dagar, 618 mil. Detta var 21 fler dagar än under 2015 och
en sträcka av 86 mil längre än under förra året. Sedan jag
började cykla till arbetet i augusti 2014 har jag nu cyklat 339
dagar till arbetet och då suttit på cykeln i totalt 1391 mil.

Mitt
mål är nu att cykelpendla så mycket som möjligt under våren
2017. Efter det har jag cykelpendlat i tre år. Det är egentligen
rätt tokigt att behöva lägga ner nästan två timmar per dag på
att ta sig till och från jobbet, det är ju som att man har
tio-timmars arbetsdag! Och jag har det ju inte värst, det finns
många som har det betydligt värre här i Stockholm och jag får ju
även min motion på köpet så att säga. Men jag blir ju lite
avundsjuk över en kollega som nu sagt upp sig och fått nytt jobb i
sin hemstad. Hen kommer nu att få cirka 15 minuter till sitt arbete.

—–


Bicycle
Commuting in autumn 2016

Now,
the fall of season 2016. Today I rode by bicycle for the last time
this year to my work. In the autum, I had the goal to ride 70 days to
work. This I managed not achieve because of illness and a number of
concerts and shows I had to attend in December. I reached 66 days,
which was 2700 kilometer. In 2016 I cycled a total of 151 days, 6180
kilometer. This was 21 more days than in 2015 and a stretch of 860
kilometer more than last year. Since I started cycling to work in
August 2014, I now cycled 339 days to work and then sat on the bike
for a total of 13910 kilometer.
My goal now is to commute by bike
as much as possible in the spring of 2017. After that, I have cycled
to my work in three whole years. It’s really crazy having to spend
almost two hours a day to get to and from work, it’s like having
ten-hour workingday! And I have not the worst situation, there are
many who have it much worse here in Stockholm and I will of course
also my exercise in the bargain, so to speak. But I get the little
envious of a colleague who is now resigned and got a new job in her
hometown. She will now have about 15 minutes to work.

Leave a Reply