Tänk
att media i USA lockat fram en äkta svensk psykopat och mytoman!
Nils Bildt måste vara den mest uppenbare av denna sort som setts på
länge. Att hamna i media måste ha varit ett av hans mindre lyckade
karriärsbeslut. När han nu väl hamnat på medias bord så
granskas och avslöjas alla hans lögner, alltifrån ett nära
påstått släktskapet med Carl Bildt, att vara en lyckad entreprenör
inom säkerhetsbranchen till att han haft välrenommerade
samarbetspartners. Tidigare har han klarat sig genom att ligga under
radarn och byta verksamhetsland när det har kört ihop sig med
lögnerna. Nu när han blivit offentligt exponerad så kommer han nog
få det lite svårare, oavsett hur vältalig och charmig han än må
vara.

Leave a Reply