Reklam för spel och dobbel blir allt
aggressivare i både TV och tidningar. Stundtals känns det som om
hälften av all reklam är spelreklam. Den otäckaste reklamen tycker
jag är den som går på Tv och riktar sig till alla som vill spela
”stort”, det vill säga de som vill spela bort mycket pengar. I
reklamen går den framgångsrike igenom ett kasino
med tråkiga likformigt klädda spelare. Den framgångsrike går
förbi dessa ”vanliga” spelare och blir insläppt av en vakt till
det ”speciella rummet”. De ”vanliga” spelarna tittar
avundsjukt efter honom, de vill också spela därinne men blir inte
insläppta. Vi som ser detta kan dock bli insläppta om vi går in på
nätet.

Denna spelreklam tror jag är ett
tidens tecken på att allt fler genomskådat klassklyftornas
inneboende logik. En del väljer att rösta på alternativa partier
som inte varit med om att försvara och förvalta ett system där
dessa klassklyftor är ”logiska” och rättfärdigade på olika
sätt. En del lockas med att försöka gena och öka sin välfärd
på andra sätt, till exempel genom spel och dobbel.

Jag tror att om tio år så kommer
Sverige att se mycket annorlunda. Sovjetunionens fall och murens
krossande samt den arabiska våren är bara några enstaka exempel på
andra system som kollapsat. Detta har dock handlat om auktoritära
system men kanske är, utifrån sett, västvärldens demokratier
egentligen även dessa auktoritära system som på ett mycket mer
sofistikerat sätt upprätthåller ojämlikhet. Förändringen i
Sverige kanske kommer att bygga på att de fattiga och
opriviligierade upptäckt sin orättvisa position och att dessa nu
kräver sin rätt, att de inte längre accepterar skillnaderna. Vi
nöjer oss inte med en femhundring i löneökning när andra plockar
ut miljoner i bonus eller stora förmåner som politiker eller
fackrepresentanter. Hur denna revolution kommer att sluta är
omöjligt att sia om, det vet vi efter att försökt förutspå
utvecklingen av andra stora omvälvningarna i världshistorien .

Men om man om tio år blickar tillbaka
till idag så tror jag att man kommer att se många olika tecken på
början av omstöpningen av samhället. Bland annat att medborgarna
började spela betydligt mer vilket även kan avläsas i den stora
omfattningen av spelreklam, dels att många ägnar sig åt drömmar
och verklighetsflykt bland annat genom att läsningen av deckare och
tittande på Tv-serier samt den låga räntan, statens desperata sätt
att hålla hjulen rullande.

Hur samhället kommer att utvecklas går
inte att förutspå. Jag hoppas bara att förändringen kommer att
vara fredlig.

Leave a Reply