Om
det finns en gud (en metafysisk existens) som skapat oss och universum eller förutsättningarna
för vår existens tycker jag i sig är en intressant fråga men i praktiken oviktig. Den viktiga frågan som vi bör
diskutera i samband med religion är om vi tror att det finns en gud
som på något sätt påverkar oss. Finns det en gud som dömer oss
efter en moralisk måttstock och som på något sätt kan påverka
oss i våra liv eller i ett liv efter detta och kan jag genom mitt
beteende påverka hens dom? Detta tycker jag är den intressanta
frågan inom religion, inte frågan om huruvida gud existerar eller ej.
Jag personligen tror inte på någon metafysisk existens som
påverkar mig eller att mina handlingar bedöms eller värderas av
någon “högre” makt. Jag tror inte heller att det finns en
mening med livet och universum. Det sistnämnda är jag dock inte
lika säker på som det förstnämnda. Se även mitt tidigare inlägg
“Finns gud?”.

Leave a Reply