De
flesta människor i Sverige, och även alla politiska partier i
riksdagen, anser att alla människor har ett lika värde. Ingen
människa på jorden anses vara värd mer eller mindre än någon
annan. Men detta gäller knappast i praktiken utan är till största
delen tomma ord. Till att börja med så tycker nog de flesta att
våra egna liv har ett större värde än andras. De flesta anser att
de har rätt att döda någon som hotar dem till livet i
självförsvar. Vi sätter därmed ett större värde till vårt eget
liv än en annans. Vi tycker även att våra barn har ett högre
värde än andra människors. Vi betalar till och med hellre en
semesterresa till våra barn än räddar ett antal människor från
att dö i svält. Vi bjuder våra vänner på middag och inte
tiggaren utanför Konsum som verkligen skulle behöva mat. De flesta
i Sverige stod även bakom regeringens beslut att begränsa
flyktinginvandringen 2015 vilket innebär att vi förhindrar
medmänniskor från att få leva ett drägligt liv. Vi i Europa
tillåter även att 1000-tals flyktingar drunknar i småbåtar på
Medelhavet när de försöker ta sig till Europa.

I
praktiken anser vi med andra ord att människor har olika värde. För
att ändå försöka upprätthålla vår föreställning om att vi är
goda så hittar vi ursäkter och förklaringar till varför det är
rätt att behandla människor olika. Det är till exempel
flyktingsmugglarnas fel att folk drunknar på Medelhavet – inget vi
kan göra något åt, tiggarna på våra gator är organiserade och
egentligen inte så fattiga som de utger sig för att vara och
eftersom vi inte kan ta emot flyktingar på ett bra sätt så är det
bättre att inte låta flyktingarna komma hit överhuvudtaget, vi gör
dem i praktiken en tjänst genom att inte släppa in dem i,
alternativt kasta ut dem ur landet. Att vi i första hand hjälper
våra släktingar och vänner framför andra och svenskar framför
“utlänningar” ses som något självklart…

Om
vi verkligen skulle leva efter att alla människor är lika mycket
värda så skulle det göra lika ont i oss när ett barn i Somalia
far illa som att våra egna barn far illa, vi skulle självklart
hjälpa tiggaren utanför Konsum och så vidare. Alla skulle göra
allt de kan och dela allt de har för att hjälpa sina medmänniskor
utifrån resonemanget att ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa
någon…

Jag
tror att det svenska nazistiska organisationen Nordiska
motståndsrörelsen (NMR) spelar en viktig roll för upprätthållandet
av vår självkänsla av att vara och handla gott. I dag så får
detta parti oerhört mycket uppmärksamhet. I samband med
Almedalsveckan på Gotland förhåller sig alla de etablerade
partierna och media till detta lilla parti. De får en
oproportionerlig uppmärksamhet med tanke på att det handlar om
totalt cirka 500 personer. De måste vara oerhört nöjda med att ha
hamnat i medias fokus på detta sätt. De skulle behöva mycket
resurser för att köpa sig till denna uppmärksamhet.

Att
de övriga partierna och media ger NMR en så stor uppmärksamhet
tror jag beror på att NMR i kontrast till övriga är öppna med att
de inte står för att alla människor har ett lika värde. Men i
detta avseende skiljer de sig egentligen inte i praktiken från de
övriga partierna. NMR är dock öppna med detta, de övriga
partierna säger en sak och förespråkar något annat i praktisk
handling. NMR fyller en funktion av att vara det som alla kan enas om
att de är emot och som är ont. Därmed fungerar detta som avledare
av uppmärksamhet från de övriga partiernas åsikter och politik
som de inte vill ska bli för uppenbara. Tyvärr blir konsekvensen
att detta lilla sektliknande parti får ett oproportionerligt stort
utrymme i debatten.

Leave a Reply