Under
våren har det diskuterats mycket omkring huruvida
nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ska få ha
politiska aktiviteter under politikerveckan i Almedalen på Gotland
samt om stridsskriften “Nya tider” deltagande på Bok och
biblioteksmässan i Göteborg. Diskussionen har handlat om att
partiet och tidskriften förespråkar antidemokratiska värderingar.

Jag
tycker det finns ett uppenbart demokratiskt problem med att utesluta
vissa åsikter från debatten. NMR avser att ställa upp i valet
2018, därmed ansluter de sig till våra demokratiska principer. Att
de sedan, om de skulle komma till makten, tänker avskaffa demokratin
och inskränka yttrandefriheten är en helt annan fråga, men detta
propagerar de öppet för och låter medborgarna själva ta ställning
till. Om de skulle komma till makten så innebär det att en
majoritet av det svenska folket blivit nazister och vill avskaffa
demokratin och yttrandefriheten. Då är inte problemet NMR, de för
ju i så fall bara folkets talan och vilja, utan något mycket större
och otäckare.

Men
vad vill de som förespråkar att NMR inte ska få delta i debatten
uppnå? Det de i praktiken vill är att förhindrar medborgare från
att höra denna typ av åsikter eller politiska budskap. Detta i sig
tycker jag är tveksamt ur en demokratisk aspekt. Vi medborgare har
rätt att ta del av ett så brett spektrum som möjligt av politiska
åsikter för att kunna fatta fria och självständiga beslut på
valdagen. Om vissa åsikter förhindras från att framföras så
begränsas vår möjligheter till detta av någon eller några
utifrån en politisk agenda, egentligen densamma som NMR förespråkar
om de skulle komma till makten.

Leave a Reply