Slipsen
är en mycket udda manlig accessoar som inte har någon praktisk
eller faktisk funktion. Den vare sig värmer oss eller skyler våra
kroppar. Men slipsen har en viktig symbolisk funktion. Få tänker
dock på vad denna egentligen är. De flesta tar på sig
den för att känna sig lite betydelsefulla, uppklädda eller
konforma med omgivningen. Många män uttrycker att de känner sig
“nakna” utan sin slips.

Slipsens
förknippas ofta med makt, framförallt av de som saknar verklig
makt. Dessa drar på sig en slips för att andra män med makt
använder slips och tror då att lite ska sippra över även till
dem.

Men
vad är egentligen en slips och varför förknippas den med makt och
manlighet?

Enkelt
uttryckt så är slipsen en lössnopp som män hänger runt sin hals. Och
varför gör de det? Jo för att det inte är acceptabelt att
visa upp den riktiga, då blir man sedd som en blottare eller rent
allmänt pervers. Se hur det gick för Anders Borg när han ville
visa upp sitt organ för omgivningen. I stället visar män upp en
symbolisk dito.

Men
varför har denna absurda accessoar blivit en så viktig
manlighetssymbol för så många?

Jo
för dessa män bygger sitt självförtroende på att de är män
och detta behöver de manifestera och ständigt bevisa, både
för sig själva och för sin omgivning. För att manligheten ska ha
ett värde för dessa män och fungera självförtroendeuppbyggande
så måste det finnas något att jämföra sig med, något som har
ett lägre värde. I detta fall så blir det den andra hälften av
befolkningen, de som inte har snopp. Slipsen blir därmed viktig för slipsmännen
genom att den visar att de tillhör snoppfolket utan att de behöver hala fram den riktiga. Därför blir kvinnor som använder slipps både hånade och betraktade som udda och manhaftiga, de ägnar sig åt falsk marknadsföring…

Att vägra bära slips där detta förväntas kan dock bli en starkare maktsymbol. Om
man förstår normen men sedan medvetet bryter mot den bli detta ett tecken på den absoluta makten. Detta symboliserar att man har en position som innebär att man kan
sätta sig över systemet. Man behöver inte bry sig om andra,
dessa utgör inget faktiskt hot. Att inte använda slips uttrycker
att man inte behöver ha en löspenis runt sin hals för att visa att man är viktig, oberoende av vad andra tycker och tänker.

Leave a Reply