Den
1 oktober 2017 mördade Stephen Paddock minst 59 och skadade över
500 oskyldiga människor på en contrymusikfestival i Las Vegas.

Av
vad som framkommit i media verkar Paddock varit en relativt vanlig
och normal person. Han verkar dessutom ha varit framgångsrik med
gott om pengar på banken, innehavare av flera fastigheter och ägare
till flera flygplan som han hade flygcertifikat att framföra. Han
var dessutom helt utan kriminellt förflutet, aldrig ens fått någon
fortkörningsböter och det finns heller inget som visar på att han
haft några som helst våldstendenser tidigare i sitt liv. Att han
var en vapensamlare och spelare kan nog inte heller anses vara något
som direkt rubbar denna normalbilden när det handlar om en man som
bor i den amerikanska delstaten Nevada.

Ännu
så länge har det inte framkommit någon förklaring till varför
denne 64-åring bestämde sig för att, efter en lång
planeringsprocess, bli en av Amerikas genom tiderna värsta
massmördare.

Kan
död och förintelse varit något som han gått och burit på och
fantiserat om genom hela livet och som han lyckats hålla tillbaka
ända fram tills nu? Att han varit lite av en enstöring kan ju ha
berott på att han varit försiktig med att släppa in människor i
sitt liv på grund av risken att hans inre skruvade och otäcka värld
skulle sippra och bli sedd av andra.

Ett
annat exempel på en person som verkar ha lyckats dölja sina inre
impulser någorlunda fram till nu är dansken Peter Madsen som den 10
augusti 2017 misstänks ha mördat journalisten Kim Wall på sin
egenhändigt byggda u-båt. Madsen verkar dock ha varit en relativt
kontroversiell person, känd för sitt hetsiga humör och sina många
originella och lite galna uppfinningar och idéer. Nu framkommer det
dock, om uppgifterna i media stämmer, att han innehaft filmer med
kvinnor som torterats och mördats. Kan även han under lång tid
gått och burit på en skruvad och hemsk fantasivärld som han
lyckats undanhålla omvärlden?

Kan
dessa två personer fungera som illustration av att det finns många
till synes normala människor som går och bär på hemska fantasier
och tankar? Hemskheter som de flesta tar med sig i graven, men som
några realiserar, ibland kanske utan att bli avslöjade eftersom de
tillhör en lite smartare kategori gärningsmän och på grund av att
de inte tillhör den kategori individer som polisen söker
våldsgärningsmän inom. Idag läste jag att Madsen ska undersökas
även för andra mord. Han kanske är en seriemördare…

Vad
som rör sig i våra medmänniskors tankevärldar får vi aldrig
veta, men det kanske är de tysta, kontrollerade, icke spontana som
väger varje ord på “guldvåg” och som hellre är ensamma
än tillsammans med andra som vi ska se upp med (även om Madsen
kanske inte helt tillhör denna grupp). Dessa kanske har de mest
skruvade fantasierna och måste anstränga sig för att inte avslöja
dessa för omvärlden. De som är spontana och ”pratar innan de
tänker” har kanske mindre att dölja och är inte är lika rädd
för det “tokiga” de bär på ska sippra ut.

Men
rent generellt så bär vi alla på tankar och idéer som vi vill
hålla för oss själva. För de flesta av oss handlar det dock inte
om att mörda.

Leave a Reply