Ibland kan förändringar komma snabbt
och oväntat. Ena veckan kan det vara helt OK att ta en kvinnlig
medarbetare på bröstet på en personalfest, nästa vecka kan sådant
beteende leda till uppsägning från arbetet. Även gamla synder
straffas retroaktivt. Många får nu erfara detta, från kända
programledare, komiker, journalister till byggarbetare. De senaste
veckornas händelse kommer troligen att leda till en bestående och
radikal förändring av kultur och maktbalansen mellan könen.
Utvecklingen mot jämlikhet som sakta gått framåt under de senaste
100-åren i västvärlden tar nu ett jätteskutt och det som utlöste
detta var en kampanj på nätet. Denna händelseutveckling har ingen
förutsett.

Men att förändringen blossade upp så
snabbt beror på att managen så att säga var förberedd för detta.
Det räckte att några våldtagna och antastade kvinnor inte kände
skam över att ha blivit utsatta och trädde fram med namn och bild
för att även andra skulle göra detta vilket även ledde till att
man började lämna ut förövarnas namn. Självförtroendet hos
kvinnor rent generellt fanns där, det vara bara en tidsfråga innan
något skulle hända. Ytterligare en förutsättning för
förändringen är Internet. Det går numera lätt att sprida
uppgifter till många och när uppgifterna väl finns på nätet går
dessa inte att radera. I framtiden tror jag att man kommer att se
tillbaka på denna period som en brytpunkt mellan något gammalt och
unket, och en ny era. Kanske kommer man att se tillbaka på en
specifik dag och en specifik händelse som startpunkten för
förändringen. Detta lär oss även att vara ödmjuka inför vår
förmåga att förutse framtiden. Det är det som vi inte kan förutse
som skapar de största förändringarna, både på gott och ont.

Leave a Reply