Varje ögonblick är unikt och varje
ögonblick är resultatet av alla tidigare ögonblick och en länk i
alla framtida ögonblick. Ett fruset ögonblick är kanten av den väv
som länkarna av tidigare ögonblick bildar.

Vi människor påverkas och formas av
all materia, organisk som oorganisk, och de naturlagar som styr
förutsättningarna för universum. Klimatet, jordbävningar,
vulkanutbrott, solens aktivitet, asteroider och kometer som krockar
med jorden och de vilda djuren är bara några av de bärande
elementen för den scen som vi människor agerar på. Dessa kan vi
som enskilda individer oftast inte påverka utan de är en
förutsättning för våra liv.

Ett ögonblick är unikt. För att
förstå ett ögonblicks komplexitet brukar jag tänka mig sittande
på ett flygplan på väg till Paris. I flygplanet har jag 200
medpassagerare och sex besättningsmän. Alla dessa har av någon
anledning gått ombord på detta flygplan för att åka till planets
destination. Att jag sitter här beror på många olika faktorer, den
mest självklara är att jag ville åka på en semesterresa till till
Paris. Men varför sitter jag på just detta plan. Hur kommer det sig
att jag ville åka på semester till just Paris just detta datum och
denna tid med just detta flygbolag? Alla dessa frågor finns det svar
på. Jag har tidigare varit i Paris och trivdes då mycket bra i
staden och råkade för en tid sedan se en film som utspelade sig
där. Detta påminde mig om att jag tycker om staden och fick då
lust att åka tillbaka. Datumet jag valde att åka passade på grund
av att jag kunde ta semester under denna period vilket berodde på
att jag hade en viktig deadline för en rapport som jag var tvungen
att bli klar dagen innan resedatumet.

Jag hade efter detta datum en lagom
lucka för en resa i mitt tidsschema fram tills mitt nästa uppdrag
startar. Att jag åkte med det specifika flygbolaget berodde på att
det hade det bästa priset när man även tar avgångstid och restid
i beaktande. Dessa händelser är sedan beroende av andra människor,
exempelvis anledningen till att den som beställde rapporten jag var
tvungen att färdigställa innan jag åkte ville ha rapporten just
denna speciell dag. Att jag tycka om Paris beror till viss del på
det sällskap jag reste med och som jag träffade där vid mitt förra
besöket i staden. Detta innebär att dessa personer, både
beställaren av rapporten och mitt tidigare resesällskap påverkat
min möjlighet och min önskan att resa dit. Sedan spelar självfallet
ett antal olika faktorer in som gjort att jag arbetar där jag
arbetar, exempelvis att jag skaffat en utbildning som gjort att jag
fått det jobb jag har.

Bakom min resa med det aktuella planet
ligger med andra ord ett i det närmaste oändligt antal andra
händelser, både som påverkat mig direkt och som påverkat mig
indirekt genom att de påverkat någon eller något som påverkat
mig. Nu eller tillbaka i tiden. Detsamma gäller även alla mina
medresenärer. De ska åka till Paris av olika anledningar. Några
ska på semester, andra för att arbeta, ett par ska besöka en
släkting, övriga ska bara till Paris för att där byta plan för
att fortsätta till en annan destination. Varje person har sin unika
historia som lett fram till att de befinner sig på just detta plan.
Nästan för otroligt för att vara sant att vi alla råkat hamna på
samma plan…

Men än mer märkligt blir det när vi
tittar på varje individs enskilda historia. Vilken enorm
tillfällighet det är att vi som sitter på planet överhuvudtaget
existerar. Mina föräldrar kommer från olika delar av Sverige och
råkade träffas i en lite ort dit de flyttat för att jobba. Bara i
detta finns ett stort antal alternativa vägar som mina föräldrar
kunnat följa som lett till att de inte träffats och jag inte fötts.
Och trots att de bodde på samma ort vid samma tillfälle så var ju
det i sig ingen garanti att just de två skulle bli tillsammans. Bara
fantasin sätter gränser för allt som skulle kunnat gå annorlunda
och historien fått ett annat förlopp För att inte nämna det
faktum att de skulle kunnat skaffat barn vid ett annat tillfälle
(eller att en annan spermie hunnit först till ägget – om nu detta
skulle ha lett till att just jag inte hade blivit jag). Liknande
omständigheter och tillsynes tillfälligheter finns sedan hos varje
individ i min släkt tillbaka i historien. Det är märkvärdigt att
jag överhuvud taget kan existera och sitter på detta plan. Detsamma
gäller för varje annan enskild individ på planet som nu i detta
frusna unika ögonblick strålat samman på denna plats vid denna
tidpunkt. Syftet med varje persons liv och meningen med våra
föregångares liv är just detta unika ögonblick, detta nu.

Efter detta ögonblick kommer nya unika
ögonblick men det som passerat kommer aldrig tillbaka men detta
ögonblick är en förutsättning för alla nya som kommer.

När det frusna ögonblicket övergår
i nästa så sprids vi ut från planet och fortsätter våra liv.
Nästa dag befinner vi oss alla på andra platser och med andra
människor. Ögonblicket på planet kommer aldrig att existera igen.
Personer från olika delar av världen råkar stråla samman just på
denna resa för att sedan spridas ut på jorden igen. Det enda vi har
gemensamt är detta ögonblick.

Varje ögonblick är unikt, men kunde
det ha blivit på något annat sätt?

Leave a Reply