Jag har slutat titta på politiska
debatter och utfrågningar av politiker på tv. Jag får ofta är
obehaglig känsla av att lyssna på dagens politiker och de hjälper
mig inte heller att förstå vad de politiska partierna står för
eller hur deras vision om ett bra samhälle ser ut eller för den
delen vad ett bra samhälle utifrån deras perspektiv är för något.
Politikerna är tränade av samma konsulter och följer samma
strategi, att alltid hålla en lång inövad monolog om sin egen
förträfflighet och motståndarnas dumhet innan de levererar något
som kan, oftast avlägset, liknas vid ett svar på en fråga. De tar
kontrollen över tiden vid utfrågningar och tar därmed initiativet
från journalisten eller debattledaren och bestämmer därmed vad som
hinner avhandlas. Politikerna fokuserar dessutom oftast på andra
partiers politik än på att förklara vad deras egen politik går ut
på, ofta med en obehagligt aggressiv ton. Debatternas funktion idag
är mer som underhållning eller som tävling, något som understryks
av att de ofta recenseras i termer av vem som vann, vem som var bäst,
roligast eller som gick bäst hem i stugorna. Fokus ligger sällan på
innehållet i vad man sagt.

Jag saknar en annan typ av politiska
utfrågningar. Program där partiledarna frågas ut av duktiga
programledare där fokus handlar om partiernas grundläggande
idévärld, deras grundläggande ideologi. Hur ser man på människans
ansvar för handlingar, hur ser man på samhällets roll vs
individen, vad menar man att syftet med straff är, hur förklarar
man att vissa är rika och vissa är fattiga och anser man att detta
är rätt och i så fall på vilken grund, vilket är partiets
idealsamhälle och hur vill man nå detta. Programledaren ska vara
kapabel att resonera kring dessa frågor så att det blir ett samtal
där vi tittare kan förstå vad partiet står för. Det ska i
programmet vara förbjudet att prata om andra partier, man får bara
fokusera på vad man själv vill nå. Idéerna ska så att säga stå
på egna ben och inte stöttas upp av negationer av andras förslag
och idéer. Det behövs även tydliga regler att politikerna måste
hålla sig till ämnet och frågorna, kanske något tydligt
poängsystem där denna förmåga bedöms? Jag tror rent generellt
att politiker behöver fås att förstå att deras ”smarta” och
uttänkta mediala strategi är genomskådad och inte längre
fungerar. Att de bara irriterar publiken.

Leave a Reply