Vem som får äran att vara julvärd i
Sveriges television (Svt) är en stor och viktig fråga, åtminstone
om man ska tro kvällstidningarna. Denne eller dessa har den viktiga
uppgiften att tända ett ljus i programinslaget före kanalens
mångåriga jul-flaggskepp, Kalle Ankas jul, klockan 15:00. Vem som
tänder ljuset och hur denne sköter tändstickorna är hett
nyhetsstoff varje år.

I år fick julvärdarna det extra
svettigt. Dels var de två (Lotta Lundgren och Erik Haag) och det har
aldrig inträffat tidigare att man varit fler än en ljuständare,
dels var inslaget och de övriga inslagen som julvärdarna gör under
julaftonskvällen förinspelade och dels var formen för programmen
nya. Detta ledde till krigsrubriker i kvällstidningarna. I
Aftonbladet kunde man läsa om den hårda kritiken från tittarna,
någon tyckte till och med att programmet var oseriöst… I
Expressen kunde man läsa om ”Tittarnas ilska mot julvärdarna i
Svt”. Denna braskande kritik kom dock från ett fåtal (ett par
dussin) tittare. I båda tidningarna framkom även att det faktiskt
var rätt många som var positiva till programledarna och
programformen.

Alla dessa rubriker har dock inte med
vad vi medborgare rent generellt tyckte om programmet och om
programledarna. De allra flesta har nog överhuvudtaget inte ens en
åsikt i frågan. De allra flesta har annat att göra på julaftonen
än att ha bekymra sig om detta program. Detta illustreras av hur få
det är som kommunicerar sin åsikt om programmet.

Den intressanta frågan tycker jag är
varför detta överhuvudtaget görs till en ”nyhet”. Min hypotes
här är att detta är en nyhet som är både enkel och billig att
producera. Att använda krigsrubriker och negativa budskap är ett
enkelt knep att locka läsare. Man skulle kunna vända på nyheten
och skriva att många av tittarna var nöjda med programmet och
programledarna men att det även finns negativa röster, men detta
har inte samma nyhetsvärde. Man bedömer även att konservativa
budskap lockar fler läsare än mer progressiva budskap. Att fokusera
på att det var bättre förr (helst med Arne Weise som julvärd)
tror man lockar mer läsare än att förespråka något nytt. Kan man
dessutom hitta några gamla kändisar som håller med så bedömer
man nog att man är i hamn (även om en av kändisarna är densamme
som man i andra sammanhang skriver om som en despot och otrevlig
person som nyligen fått sparken som programledare från populära
program). Är detta ett tecken på att de gamla kvällstidningarna,
som ändå höll på åtminstone till viss del med nyheter, nu håller
på att ersättas med pamfletter med enkla och billiga ”nyheter”
med enda syfte att sälja (spel)reklam. Att generalisera utifrån
någon eller några tittares åsikter för att motivera att ”rasa”
mot något kostar inte mycket.

En annan förklaring skulle vara att
tidningarna (både Aftonbladet och Expressen) och dess ägare har en
extremt konservativ agenda och att man använder enskilda tittare som
ursäkt för att driva sin agenda. Jag tror dock mer på hypotesen
att det handlar om ekonomi.

Leave a Reply