När nu vinter-OS i PyeongChang är
över kan vi konstatera att Sverige lyckades bättre än förväntat
med att ta medaljer. Många utövare överträffade förväntningarna
vi hade på dem, några lyckades sämre. Här i Sverige verkar det
dock som om OS inte väckte någon direkt eufori. Relativt få verkar
ha tittat på tv-sändningarna, jag till exempel såg exempelvis bara
några få timmar av tv-kanalernas sändniningar. Detta berode
säkert delvis på att tävlandet pågick mestadels nattetid, svensk
tid. En annan anledning tror jag är att dagens ungdomar inte är
lika intresserade av denna typ av idrottstävlingar. De har helt
enkelt för mycket annat att göra och titta på. Min hypotes är att
den uppväxande generationen i mindre utsträckning nöjer sig med
att passivt sitta och heja på sina landsmän när dessa till
exempelvis plågar sig runt i skidspåren. De frågar sig istälellt
”varför gör de på dette viset”?

Jag tror att dagens unga i mindre
utsträckning har behov att leva genom andra. De har i stället egna
möjligheter att själva stå på scenen och få erkännande och
uppmärksamhet. Det finns idag oändligt med nya möjligheter att
själva bli något genom att till exempel spela dataspel på nätet,
skriva egen musik genom program som alla kan använda, skapa forum på
nätet där man kan försöka sig på karriärer som komiker,
underhållare, musiker eller helt enkelt bara visar upp sig. Tv är
inte heller enbart till för en liten krets med proffs och experter,
idag finns det stort utrymme för ”vanliga” människor genom
bland annat en uppsjö av dokusåpor.

Min hypotes är med andra ord att
dagens ungdomar har ett mindre behov av att identifiera sig med något
annat, till exempelvis en nation, för att skapa sig en identitet.
Dagens ungdomar har en mycket större verktygslåda för att själva
bli något på egen hand. Detta tror jag kommer att innebära på
sikt att den nationalism som tidigare varit en viktig grund för
identitieten nu ersätts med fokus på den egna identiteten och vad
man själv kan prestera. Detta kommer att innebära att
idrottsmännen/kvinnorna kommer att få allt svårare att få
genomslag i framtiden. Deras roll kommer mer och mer att bli som
reklampelare för olika produkter som ungdomarna behöver.

Det positiva här tror jag blir att den
nationalism som till stora delar är något negativt sakta kommer att
försvinna och ersättas av en idividualism där den egna
prestationen kommer att stå i fokus. Att vara svensk blir inte det
viktiga, vem du är och vad du gör är det som räknas. Den tekniska
revolution som vi sett under de senaste 20 åren har sakta stöpt om
oss människor och kommer att skapa ett nytt samhälle under de nästa
20 då dagens unga tagit över makten och inflytandet.

Leave a Reply