I fortsättningshistorien till
”Enhörningens hemlighet”, ”Rackham den rödes skatt”, åker
Tintin, Haddock och Milou (och Dupontarna och professor Kalkyl) och
letar efter skatten som pergamentbitarna man hittade i den föregående
berättelsen pekar mot. Efter en lång färd över havet så hittar
man platsen och vraket efter Enhörningen – men ingen skatt. Detta
tycker jag är berättelsens stora mysterie; varför ville kaptens
anfader, Francois af Hadoque, lura iväg sina tre söner att leta
efter en skatt som de facto redan finns i det slott som troligen en
av dem bodde i. Skatten låg i källaren till det slott som riddaren
fick av Ludvig den XIV och någon av hans tre söner borde ha fått
ärva slottet efter honom. Varför tillverkade riddaren tre modeller
av Enhörningen och gömde ledtrådar i dessa till den plats där
vraket efter förebilden till modellerna låg sänkt? Kanske ville
han svetsa samman bröderna och få dem att samarbeta? Om detta var
motivet så var riddaren en mycket oansvarig och oklok fader. Att
försöka lura iväg sina tre söner på en lång, farlig och dyr
sjöexpedition efter en skatt som inte finns, det kan inte leda till
något gott…

En förklaring jag kommit att tänka på
är att riddaren skulle kunna vara att han själv åkte och hämtade
skatten. När han blev räddad från ön där han varit skeppsbruten
så vågade han inte ta med sig skatten då han misstänkte att hans
räddare kanske skulle bli frestade att stjäla den från honom och
sedan döda honom. När riddaren till slut kom hem så fick han
slottet Moulinsart av Ludvik den XIV och fick sedan tre söner (eller
om han redan hade dessa sedan tidigare). Han tillverkade de tre
modellskeppen med ledtrådarna till sönerna, men åkte själv och
hämtade skatten. Ledtrådarna i modellerna blev sedan kvar där ända
fram till kapten Haddocks och Tintins dagar. Den fråga som här blir
kvar är hur man ska tolka ordet ”Örnens” och korset därefter,
på pergamentbitarna. Dessa kan tyckas peka mot statyn av
evangelisten Johannes som finns i det gamla slottskapellet i
Moulinsarts källare (där skatten sedan fanns). Detta kan dock ha
varit en slump. Riddaren kanske tänkte på det kors han satte upp på
ön när han var skeppsbruten och som han använde som almanacka, och
förknippade detta kors med evangelisten Johannes. Han hade sedan
kanske ledtråden i åtanke när han gömde skatten på sitt nya
gömställe.

Leave a Reply