Egenintresse trumfar alla tunga personliga principer. Jag
har alltid varit positiv till beskattning av vinster vid försäljning av
fastigheter. Staten, det vill säga vi alla, behöver inkomster för att vi
medborgare ska kunna leva bra liv och vara någorlunda trygga och säkra. Vi
måste tänka på kollektivets bästa. Men nu, när jag själv ska betala 22 procent
i skatt på vinst vid försäljning av vårt hus, är jag inte lika positiv till
detta. Så fungerar nog de flesta tror jag. Så länge det inte drabbar oss
personligen är det lätt att vara principiellt positiva till det mesta. Men om
exempelvis min inkomst ökar så att även jag behöver betala statsskatt eller om
jag får en vinst vid en husförsäljning som ska beskattas så väger mina
principer om att skatt är bra för samhället lätt. Vi är alla oss själva
närmast.

Leave a Reply