Som jag misstänkte så finns det tyvärr ingen möjlighet för
mig att behålla vårt hus efter separationen. Min lön räcker inte till för att
både lösa ut de lån vi idag har och få nya lån för att kompensera för den
värdeökning som skett under de år som vi bott i huset. Tråkigt, jag skulle
behöva en miljon kronor någon stans ifrån men en sådan är inte lätt att ”hitta”.
Med dagens låga ränta skulle det inte vara några problem för mig att klara
kostnaderna för lånen men banken sätter som krav att man ska klara av en
framtida ränta på 7,5 procent och med en så hög ränta så skulle kostnaderna för
lånet bli på tok för hög för mig. Bra att banken är försiktig, men en så hög
ränta kanske är att ta i lite… Får inrikta mig på en plan B, ett radhus i
närområdet. Det behöver inte bli så tokigt det heller.

Leave a Reply