Julhelgen är viktig för mig. Julhelgen är, precis som
semestern, något att se fram emot och något för oss alla att samlas kring, en viktig
milstolpe under året. Att vi får vara ledig under en lite längre period och att
vi efter julen går mot ljuset är självfallet viktigt. Men även att vi har
något att samlas kring, något för oss alla gemensamt, tror jag är viktigt med
denna helg.

Det spelar absolut ingen roll för mig som ateist varför vi egentligen
firar jul. Jag har inget problem med att gå i kyrkan och lyssna på
julevangeliet men blir vid varje sådant tillfälle påmind om varför jag själv
inte är troende. Jag blir helt enkelt inte övertygad om att det är en helig
ande som gjort jungfrun Maria gravid med utgångspunkt i det som predikas i
kyrkan utifrån bibeln. Varför göra det så svårt att vara troende, varför ska vi
behöva tro på något så absurt och något som endast bekräftas av några enstaka personer
som säger sig ha fått budskapet i sina drömmar? Varför ska vi fortsätta att tro
på denna saga nu på 2000-talet? För 2000 år sedan kanske detta inte framstod
som så konstigt, men idag? Bibelns berättelser om Jesus är full av
underligheter som hade berättats muntlig i många led innan de tillslut nedtecknades.
Vad som ursprungligen låg till grund för dessa berättelser är omöjligt att
säga.

Min tolkning av händelsen med Marias graviditet är att hon
blev gravid på det traditionella sättet. Kanske hade hon blivit våldtagen,
kanske hade hon blivit förälskad, vem vet, men att bli gravid utom äktenskapet vid
denna tidpunkt var, precis som under större delen av historien, oacceptabelt
för en kvinna. Maria lyckades dock övertyga omgivningen om att hon blivit
gravid med en helig ande. Hon, och kanske personer i hennes omgivning som ville
rädda henne, var helt enkelt mycket smart och övertygande och lyckades förmodligen
även inordna sin berättelse i några gamla traditioner och sägner för att öka
sin trovärdighet. På denna lögn bygger vi enligt mitt sätt att se det hela vår
kristna tradition och allt denna betytt, i gott och ont, för historien. Själva
födelsen av detta oäkta barn är grunden till att vi firar vår största högtid
under året, julen. Denna Maria måste vara en av de mest inflytelserika
personerna genom historien. Jag blir nyfiken och skulle vilja veta mer om denna
kvinna.

I Evangeliet enligt Matteus står det att läsa följande om
Jesus tillkomst:

Kap 1:18 – Jesu Kristi födelse gick så till: Sedan Maria,
hans moder, hade blifvit trolofvad med Josef, befans hon, förr än de kommo
tillsamman, vara hafvande af den Helige Ande.

Leave a Reply