Kan en förändring leda till ett nytt och bättre normalläge?
Förändring kan innebära att man får en möjlighet att sopa undan en massa
gammalt skräp och börja på ny kula. Om man tar tillvara på förändringen så kan
nya möjligheter och nya perspektiv i tillvaron uppenbara sig. En oväntad knuff
i en ny riktning kan vara det som behövs för att man ska se dessa nya
möjligheter. Utan en knuff vill man undvika förändringar om sådana innebär en
ansträngning och om utgången är osäker.

Nu står jag på tröskeln till något nytt och kan se skymten
av ett nytt normalläge. Om det blir en positiv förändring återstår att se men
det går att urskilja konturerna för en möjlig intressant och spännande framtid.
Hinder på vägen finns dock, men dessa hoppas jag kan lösas på ett bra sätt. Jag
ser 2019 som ett mellanår, ett transformeringsår inför 2020, då jag ska försöka
hitta en ny inriktning för mitt liv.

Leave a Reply