Det handlar om vems frihet som ska vara prioriterad i
samhället, rökarnas frihet att röka på allmänna platser (som per definition är
till för alla) och därigenom inskränka ickerökarnas frihet (däribland barnens) att
inte behöva inhalera hälsofarlig och illaluktande rök som även sätter sig i
kläder och hår (alternativt att ickerökarnas rörelsefrihet inskränks). Eller så
prioriteras den stora majoriteten av icke rökande medborgares rätt att slippa
denna hälsovådliga rök. Borde detta ens vara en fråga för diskussion?

Det är ju en självklarhet för de flesta av oss att inte fisa
på allmänna platser så att detta stör andra medmänniskor (trots att dessa i sig
inte är hälsofarliga). Det borde vara lika självklart för rökarna att inte
sprida sin stank så att andra störs. Nu när rökare inte själva tar denna hänsyn
så behövs det tyvärr lagar och regler för att säkerställa majoriteten av medborgarnas
rätt att inte påtvingas rökarnas förorening av vår gemensamma miljö.

Du som förespråkar rökarnas rätt att röka på uteserveringar,
tänk om alla omkring dig satt och fjärtade när du ska äta din oxfilé… Efter den
1 juli så slipper jag rökarnas ”rökfjärtar” när jag äter min oxfilé, min frihet
har ökat!

Leave a Reply