Mycket av fokus om brott idag handlar om det ökade antalet gängrelaterade skjutningar, ofta som en upplevd följd av att tillgången till illegala vapen i samhället ökar. Hur det egentligen står till med tillgången av illegala vapen vet vi dock relativt lite om och denna fråga kanske egentligen inte är så intressant som förklaring till det ökande antalet skjutningar.

Det ökande antalet skjutningar kan förklaras på i huvudsak två sätt. Antingen finns det många personer som kan tänka sig att mörda om de bara får tag i ”rätt” vapen. Denna grupp har nu fått tillgång till sådana vapen genom att antalet illegala skjutvapen i samhället ökat och utövar nu det våld de tidigare inte hade möjlighet att utöva. Det andra alternativet är att det har skett en ökning av antalet personer som kan tänka sig att använda dödligt våld. Förklaringar till detta kan dels vara att antalet personer som kommer från krigsdrabbade länder ökat och att det bland dessa finns personer som deltagit i krigshandlingar och som genom detta redan inlett en våldskarriär, och dels att en generation av ungdomar som vuxit upp med föräldrar som upplevt eller deltagit i krig nu blivit äldre. Dessa oftast traumatiserade föräldrar kan ha haft svårt att ge sina barn en harmonisk och trygg uppväxt utan snarare i stället en uppväxt präglad av kaos och våld.

Det som logiskt talar för den sistnämnda förklaringen är att även om skjutningarna ökat så handlar det fortfarande om exceptionella händelser och i miljöerna där skjutningarna begås kan vi utgå ifrån att det alltid funnits tillräckligt med vapen för att utföra den mängd skjutningar som idag förekommer. Det verkar mer troligt att det istället handlar om att det idag finns fler som är villiga att använda vapnen till att döda med.

Att bara fokusera på kriminella miljöer, gäng och skjutvapen riskerar här att bli en förenkling och man skulle till och med kunna misstänka att detta fokus är ett sätt för polisen och politikerna att visa handlingskraft utan att behöva ta itu med de verkliga och mycket komplexa problem som ligger bakom denna typ av brottslighet.

Leave a Reply