När många tänker på framtiden så tänker man på utvecklingen av artificiell intelligens, som ingen riktigt vet vad det är, och självkörande bilar. Det senare en följd av utveckling av det första. Just självkörande bilar har blivit själva sinnebilden för vad vi tror att vi ska kunna åstadkomma med den tekniska utvecklingen i framtiden. Men kommer vi att ha självkörande bilar i framtiden? Knappast tror jag och det av tre anledningar. Den första är att trots att olyckstalen troligen kommer att gå ner så kommer det fortfarande att inträffa olyckor. Vem ska då hållas ansvariga för de olyckor där datorn så att säga ”gjort fel”? Knappast datorn själv som kör bilen (vad skulle meningen med det vara?), knappast den som programmerat datorn och som inte har förutsett den inträffade situationen som låg bakom olyckan, knappast biltillverkaren, knappast den som äger bilen i egenskap av ägarskapet. Om den som tillverkar eller äger bilen har ansvar för det som bilen orsakar så kommer knappast någon att vilja tillverka eller äga bilar i framtiden, särskilt inte i USA där skadeståndskraven troligen skulle kunna bli astronomiska vid olyckor. Den som hålls ansvarig bör rimligtvis även i fortsättningen vara den som kan anses vara ansvarig för bilfärden, det vill säga en förare och denne kommer då att vilja ha kontroll över färden och bör då även rimligen ha (dokumenterad) kompetens för detta. Detta talar för att denna ”revolution” inte kommer att inträffa.

Det andra skälet är att det skulle krävas en stor förändring av infrastrukturen vad gäller själva vägnätet. Denna förändring kommer att kosta mycket pengar. Vem ska stå för dessa resurser? Dessutom så måste det införas en internationell standard på vägnäten, åtminstone i Europa, eftersom vi kommer att vilja fortsätta att resa globalt. Detta är inte helt enkelt.

Det tredje skälet är att resande kanske kommer att ske på något nytt sätt i framtiden. Tanken på självkörande bilar bygger på fantasilöshet, att vi tror att vi även fortsättningsvis kommer transportera oss med bil. Historien visar snarare att nya oförutsedda saker och idéer ofta ersätter det gamla. Ett exempel är historien med företaget Facit som tillverkade skrivmaskiner. De utvecklade excellenta mekaniska skrivmaskiner och när de utvecklat kungen av elektriska skrivmaskiner så kom persondatorn och tog över marknaden och Facit gick i graven, trots att de utvecklat en jättebra ny produkt. Denna byggde dock trots allt på en gammal teknik och idé som kom att ersattas av något helt annat och betydligt bättre. Samma sak kan komma att gälla bilen. Vi kan utveckla den till en allt bättre produkt men produkten bygger trots allt på en gammal idé. Kanske lurar något helt nytt sätt att resa på bakom hörnet, något som vi idag inte en har fantasi nog att se. Eller också kanske det sker en strukturomvandling som innebär att vi inte kommer att resa lika mycket i framtiden. Framtiden är oviss och det enda som historien kan lära oss är att vi oftast har fel när vi försöker förutspå den.                

Leave a Reply