Hej
Till att börja med vill jag uttrycka att jag tycker ni på Folkhälsomyndigheten gör ett mycket bra arbete och att jag är glad att jag lever i ett land där politikerna väljer att lyssna på sina expertmyndigheter när de fattar beslut i stället för att själv ”leka” experter. Jag har dock några frågor och funderingar jag vill skriva om till er. Jag utgår ifrån att ni i och för sig redan tänkt på dessa frågor och kanske jobbar med frågorna redan men som medborgare (och som verksam analytiker vid en statlig myndighet – skriver dock som privatperson) vill jag ändå skriva om detta till er.
Frågan handlar om Corona och rökning. Vad som framkommer, ofta lite indirekt i media, är att de som blir allvarligt sjuka till följd av Coronaviruset är rökare. Denna slutsats drar jag utifrån olika indikationer som framkommer i media så jag kan ju ha fel. Men jag utgår här vidare att detta samband finns. Detta leder till fyra slutsatser:

1- I Sverige finns relativt få rökare, vi är ett av de länder som har minst antal rökare i världen. Detta skulle kunna leda till att den stora tillströmningen av allvarligt sjuka inte blir så stor i Sverige som i andra länder.

2- Vi, och alla andra länder, borde omdefiniera riskgrupper som kan bli allvarligt sjuka. Det är inte äldre per se som är en särskild riskgrupp utan äldre som rökt hela sina liv som utgör den stora riskgruppen. Sedan tillkommer ju rökare generellt som en riskgrupp, samt personer med andra lungsjukdomar som inte har med rökning att göra och sedan personer med andra allvarliga sjukdomar. Detta skulle innebära att för oss andra borde Corona kunna ses som en influensa som man dock kan bli allvarligt sjuk av men oftast inte behöver sjukhusvård för att bli botad ifrån. Vi måste ju ha perspektivet att rund 500 000 personer per år dör i influensa i världen utan att vi för den delen stänger ner samhällen för (och hur många miljoner dör inte av rökning rent generellt i världen varje år?).

3- Om sambandet mellan Corona och rökning stämmer så är det väl tveksamt rent moraliskt att inte informera de som röker om detta samband och ge dem möjlighet att skydda sig genom att sätta sig i karantän själva och framförallt sluta att röka.

4- Om denna slutsats stämmer så borde varje lands regeringar dra slutsatsen att den viktigaste åtgärden nu och i framtiden är att helt förbjuda rökning. Rökningens kostnader i samband med Corona blir ju även astronomisk. Detta är ju även en relativt mild åtgärd i jämförelse med de åtgärder man idag tar till som i princip endast diktaturer historiskt har använt sig av men som nu används för att stänga igen våra demokratier. Och även om vi inte kan vara 100 procent säkra på sambandet så finns det nog tillräckligt starka indikationer på ett sådant samband och det finns ju inte en 100 procentigt säkerhet att andra, mycket mer inskränkande, åtgärder fungerar och dessa genomföra man ju med lätthet trots att man vet att dessa kommer att få oerhörda konsekvenser för hela västerlandet med dödstal som vida kommer att överskrida den eventuella nytta åtgärderna kan ha.

Men jag undrar i vilken mån ni på er myndighet studerar detta samband och hur ni tänker i dessa frågor.

Med vänliga hälsningar

Leave a Reply