Mycket har skrivits och sagts om att bränna koranen den sista tiden med
anledning av att några personer har utfört eller försökt utföra sådana
handlingar utanför ambassader eller moskéer i Sverige som protest mot lite
olika saker. Man har gjort detta för att man vet att detta retar upp personer. Länder
som Turkiet och Irak använder detta som påtryckning för att få oss i Sverige att
bli lite mer som dom, det vill säga lite mer auktoritära och lite mindre
demokratiska, men även debattörer här i Sverige vill att vi ska inskränka vår yttrandefrihet
för att tillfredsställa dessa antidemokratiska krafter och, så att säga, under
hot ändra vår lagstiftning.

De flesta förstår dock att om vi börjar lagstifta mot att bränna koranen så
kommer krav på  att ändrad lagstiftning
mot andra handlingar som ett brev på posten. Om man förbjuder att bränna
koranen så kommer någon att ställa sig offentligt och riva sönder och urinera
på koranen vilket garanterat kommer uppröra några som kommer att demonstrera
med krav på förbud mot även denna handling. Hur ställer vi oss sedan till om
någon bränner koranen hemma och berättar om detta på Facebook eller om någon
använder pappret i boken till att tända eld i öppna spisen? Om vi har ett
förbud mot att bränna koraner, kommer vi att kunna anmäla om grannen bränner en
koran? Ska vi börja ange varandra för koranbränning? Och som sagt, om man hädar
koranen på andra sätt och folk blir upprörda, hur hanterar vi detta? Om jag till
exempel målar en tavla och skriver att motivet är Muhammed, på samma sätt som
Lars Vilks gjorde med sina rondellhundar, eller om jag skriver en roman om
Mohammed och framställer honom som homosexuell och detta väcker våldsamma
reaktioner, vad gör vi då? Ska även detta förbjudas? Och vad kommer sedan?
Förbud att kritisera länder för deras behandling av homosexuella eller av
kvinnor? Förbud att tala illa om andra religiösa skrifter och symboler, förbud
att beskriva religioner på negativa sätt, förbud att undervisa om religioners
baksidor i skolan, förbud mot att kritisera sharialagar eller kanske det till
och med kommer krav att vi ska acceptera sharialagar i Sverige?  Om vi inför en lag mot att bränna denna skrift
så kommer detta att visa att våld är en gångbar väg för att ändra lagstiftning
i Sverige vilket kommer leda till att dessa auktoritära och antidemokratiska krafter
får bränsle till att fortsätt föröka ändra Sverige bort från att vara en
demokrati.

För övrigt, vad är det för gud man tror på om denne inte kan förlåta de som
inte har “förnuft” att ha den “rätta” tron? Hävdar man inte
att Islam är en förlåtande och fredlig religion? Blir inte dessa våldsamma
yttringar i religionens namn handlingar som är tvärt emot vad man säger att
religionen står för? En stark tro bör väl innefatta att man accepterar andra
som inte har denna starka tro? Vill man inte i stället försöka frälsa dessa
vilsna själar genom att visa upp en god sida av religionen?

Ytterligare en aspekt här är även äganderätt. Om jag köper en produkt, i detta
fall en bok, så bör jag själv ha rätt att göra vad jag vill med den. Det blir
ju ett problem om jag vill göra mig av med en koran. Måste jag lämna in den för
destruktion på ”rätt” ställe för att förstöra den på ett acceptabelt sätt? En koran-container
på återvinningscentralen? Kommer det finnas andra föremål jag kan köpa men som
jag sedan inte själv får bestämma hur jag ska hantera?