Kränkning av religiösa symboler

Mycket har skrivits och sagts om att bränna koranen den sista tiden med anledning av att några personer har utfört eller försökt utföra sådana handlingar utanför ambassader och moskéer i Sverige som protest mot lite olika saker. Man har gjort detta för att man vet att detta retar upp personer. Länder som Turkiet och Irak […]