Finns det något hopp för den värld vi lever i idag och för den relativt trygga tillvaro som vi ser som den ”normala”? Efter ett 1990-tal som andades hopp efter Sovjetunionens fall har vi nu slängts in i något som kan vara början på slutet för denna tillvaro.

Med 2010-talet kom konflikter, terrorism och flyktingströmmar, mycket med en gemensam grund i de klimatförändringar som vårt välstånd orsakat. Klimatförändringar som orsakar brist på vatten och mat i stora delar av världen. När de som drabbats hårdast av klimatförändringar slåss för sin överlevnad uppstår konflikter med de delar av världen som ännu är förskonade från klimatförändringarnas konsekvenser. De delar som ännu inte drabbats i så hög utsträckning går nu i en allt mer protektionistisk och auktoritär riktning i sina försök att till varje pris skydda sitt välstånd. Under 2020-talet har nu problemen exploderat. Konflikterna och krigen i världen blir allt fler och i Sverige har vi även fått in en del av denna konflikt i form av en ökning av viss brottslighet.

Den globala pandemin i början av 2020-talet var en kort paus innan den perfekta stormen satte in. Världen hamnade på ”stand by” läge under några år när vi hade en gemensam fiende att bekämpa. När denna fiende var nedkämpad så tog dock en ackumulerad vred vid.   

Jag är själv tyvärr pessimistisk inför framtiden på grund av klimatförändringarna som nu får allt större och allvarligare konsekvenser, men vill se ett hopp vid horisonten. Själva klimatförändringarna tror jag inte går att påverka, det tåget har redan gått. Däremot tror jag att vi tillsammans skulle kunna hantera konsekvenserna genom samarbete.

Det vi måste samarbeta om är hur vi ska hantera den stora gruppen människor som drabbas av klimatförändringarna och som kommer att behöva flytta från sina hem på grund av torka, översvämningar, extrem värme och kanske kyla. Den flyktingvåg som detta kommer att framkalla måste hanteras, och då inte som en flyktingvåg utan som en folkvandring. Detta kommer innebära att vi som idag har resurser och som bor på platser som inte påverkas i så hög grad av klimatförändringarna måste börja dela med oss av det vi har. Alternativet blir att de som drabbas kommer att ta sig sin rätt. Detta kommer framkalla konflikter och terrorism som dels kommer skada många människor men också kan komma att skapa allt mer auktoritära samhällen som inriktar sig på att skydda det man har från de som inte har. Detta kommer i sin tur att skapa konflikter inom dessa samhällen som riskerar att förgöra dem inifrån. Vågen av skjutningar och sprängningar idag i Sverige kan del vara en de i klimatförändringen genom den koppling många av förövarna har till konflikter orsakade av klimatförändringar och kan i förlängningen leda till att medborgarna tappar förtroendet för vårt demokratiska styrsystem.

På sikt tror jag inte vi kan ta vår demokrati för given om vi inte hanterar de stora problemen i omvärlden på ett förnuftigt sätt.

Leave a Reply